Απόφαση 99/2023:

Αποδοχή επιχορήγησης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 100/2023:

6η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 101/2023:

Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης στην περιοχή «Λίμνη» Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 102/2023:

Έγκριση πρακτικού Ι για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου : «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Άγιος Παύλος της Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 103/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για τον εξοπλισμό παιδικών χαρών. (δείτε εδώ)

Απόφαση 104/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για την πλύση κλινοσκεπασμάτων του Κ. Υγείας Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 105/2023:

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» για την Πράξη με τίτλο: «Υδροδότηση Κάτω Μεριάς Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 106/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς ενόψει των προγραμματισμένων στειρώσεων. (δείτε εδώ)