ΑΠΟΦΑΣΗ 148-2023 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου ΄΄ ΄΄Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού΄΄