ΑΠΟΦΑΣΗ 147-2023 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου Προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα