ΑΠΟΦΑΣΗ 144 -2023 Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου στη θέση Φύρσα εκτός οικισμού