ΑΠΟΦΑΣΗ 128 -2023 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου ΄΄Αφαλάτωση Καταπόλων παραγωγής πόσιμου νερού 600κ.μανά ημέρα΄΄