ΑΠΟΦΑΣΗ 127 -2023 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου ΄΄ Μελέτη δρόμου προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού΄΄