Απόφαση 86/2023:

Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για έργο «Αποκατάσταση Κινηματογραφικής Λέσχης Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 87/2023:

Έγκριση της διακήρυξης και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ρυμουλκούμενου καλαθοφόρου οχήματος από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». (δείτε εδώ)

Απόφαση 88/2023:

Αίτημα χορήγησης 3ης παράτασης εκπόνησης μελέτης αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένος Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 89/2023:

Παραλαβή της μελέτης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 90/2023:

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 91/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή προστίμου. (δείτε εδώ)