Α.Ο.Ε. 79)28-7-2023 έγκριση της διακ, λοιπών τευχών και καθορισμός των ορων του διαγωνισμού για ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΠΑΥΛΟ