Α.Ο.Ε. 73) 04-7-2023 Ανάκληση απόφασης λόγω κωλύματος και εκ νέου έγκριση πρακτικού δημοπρασίας