ΑΠΟΦΑΣΗ 112-2023 Διερεύνηση οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2022, υδρτή 3846663