Α.Ο.Ε. 65) 27-6-2023 Έγκριση της διακήρυξης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμου ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ