Α.Ο.Ε. 64) 27-6-2023 Εγκριση δαπανών και ανασυσταση της πάγιας προκαταβολης