ΑΠΟΦΑΣΗ 104-2023 Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2023-2024 για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου