Απόφαση 54/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα φιλοξενίας ιατρού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 55/2023:

Εξέταση αίτησης επιδόματος κινήτρου σε παραϊατρικό προσωπικό. (δείτε εδώ)

Απόφαση 56/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της «Γιορτής του Ψαρά». (δείτε εδώ)

Απόφαση 57/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για την αγορά θυρεών και αναμνηστικών πλακετών για εκδηλώσεις του Δήμου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 58/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση ανακήρυξης της Παραολυμπιονίκη κας Αλεξάνδρας Σταματοπούλου ως Πρέσβειρας Αμοργού Καλής Θελήσεως για όλα τα ζητήματα που άπτονται των ατόμων με αναπηρία. (δείτε εδώ)

Απόφαση 59/2023:

Αποδοχή δωρεάς βιβλίων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 60/2023:

Καθορισμός της τιμής για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού (όμοροι) στην παραλία «Λεβρωσσός». (δείτε εδώ)

Απόφαση 61/2023:

Ακύρωση υπ’ αρ. 153/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού περί «Ακύρωσης των υπ΄ αριθμ. 96/2022 & 108/2022 αποφάσεων της Οικ. Επιτροπής και ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την “Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Καλοταρίτισσας ΤΚ Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού” στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης : “Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών”» δυνάμει της Απόφασης Α35/2023 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. (δείτε εδώ)