Απόφαση 94/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για πλύση κλινοσκεπασμάτων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 97/2024:

Αποδοχή δωρεάς βιβλίων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 98/2024:

Αποδοχή δωρεάς παιχνιδιών στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 99/2024:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 100/2024:

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμοργού μέσω του προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ που αφορά ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. (δείτε εδώ)

Απόφαση 105/2024:

Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Αθλητικών Χώρων Δήμου Αμοργού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. (δείτε εδώ)