Απόφαση 90/2023:

Αίτημα υποστήριξης της 7ης Κατασκήνωσης Ρητορικής και Δημοκρατικής Παιδείας «OPEN YOURMIND CAMP 2023». (δείτε εδώ)

Απόφαση 91/2023:

Χορήγηση αιγίδας του Δήμου Αμοργού στην Ένωση Καταπολιανών για τη γιορτή της ψημένης ρακής. (δείτε εδώ)

Απόφαση 92/2023:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023 για 4η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 93/2023:

4η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 94/2023:

Αίτημα χορήγησης παράτασης για το έργο: “Διαμόρφωση Δυτικής Εισόδου Χώρας Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 95/2023:

Αίτημα χορήγησης 2ης παράτασης για το έργο: “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 96/2023:

Αίτημα χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου: “ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 97/2023:

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου (ΑΠΕ): “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 98/2023:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου (ΑΠΕ): “Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού (Φωτισμός Ανεμόμυλων)”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 99/2023:

Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α Α.Ε για τη μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ για το Έτος 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 100/2023:

Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στο πρόγραμμα εκτέλεσης κουνουποκτονίας για το Έτος 2024 και σύναψη σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 101/2023:

Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό ορίων στην κρουαζιέρα. (δείτε εδώ)

Απόφαση 102/2023:

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Δ. Αμοργού για ανταλλαγή ακινήτου του Δήμου με ακίνητο ιδιοκτησίας Σκοπελίτη Ιωάννη στον οικισμό “Πέρα Ραχίδι” της Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)