Απόφαση 1/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για την δαπάνη συμμετοχής δημοτικού υπαλλήλου σε διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα της Forum Training ΕΠΕ. (δείτε εδώ)

Απόφαση 2/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής. (δείτε εδώ)