Α.Δ.Ε. 08)19-1-2024 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για ανάθεση έργων για το 2024