Με βάση το άρθρο 11 του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αμοργού καλείστε να απομακρύνετε το σκάφος σας έως τις 7 Νοεμβρίου διότι θα ξεκινήσουν εργασίες.

Με βάση το άρθρο 11 του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αμοργού καλείστε να απομακρύνετε το σκάφος σας έως τις 7 Νοεμβρίου διότι θα ξεκινήσουν εργασίες.