Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ» και κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου, παρακαλούμε για την άμεση απομάκρυνση όλων των οχημάτων που σταθμεύουν στην χερσαία περιοχή του έργου, για την διευκόλυνση εκτέλεσης των εργασιών αλλά και για την πρόληψη τυχόν ατυχήματος.
Παρακαλείται η Λιμενική Αρχή για την βοήθειά της σχετικά.