Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση 2ης Υγειονομικής της Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (2ης Υ.ΠΕ)προχώρησε στην αποδοχή δωρεάς για την προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης για το Κέντρο Υγείας Αμοργού.

Εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας σε όλους όσους συνέβαλλαν σ’ αυτό.

 
Αποδοχή δωρεάς για Κέντρο Υγείας Αμοργού