Ανακοινώνεται ότι με τις αριθ. 05/05-02-2013 και 30/15-10-2013 πράξεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου κρίθηκε αναγκαία η αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίων, στον Αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Μινώας, νήσου Αμοργού, ΠΕ Κυκλάδων, για αρχαιολογικούς σκοπούς.

Τα υπό απαλλοτρίωση ακίνητα έχουν έκταση 13.222,07 τ.μ., όπως αυτά εμφαίνονται στο Α/Α 3374Α κτηματολογικό διάγραμμα – πίνακα και ανήκουν κατά φερόμενη κυριότητα στους κ.κ. Θεολογίτου Μαρία, Νομικό Κων/νο, Σπανδωνίδη Σταύρο και Βλαβιανού Ευαγγελία.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση θα κηρυχθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου/Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ενώ η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).