Σε αναστολή λειτουργίας από 11.03.2020 έως 24.03.2020 όλων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, των παιδικών χαρών και των δημοτικών κτιρίων που στεγάζουν αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους καθώς και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων χρήσης δημοτικών χώρων και κτιρίων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το παραπάνω διάστημα προχώρησε ο Δήμος Αμοργού εξειδικεύοντας τα προληπτικά μέτρα του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της πιθανότητας εξάπλωσης της επιδημίας κορωνοϊού στη χώρα μας.

Στην υπ΄αριθμ 134/11-03-2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΙΙΩΨΡ-ΒΒΝ) συστήνεται επίσης και η διακοπή όλων των προγραμματισμένων αθλητικών, πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, Εθελοντικών Σωματείων και Συλλογικών Φορέων στην Αμοργό έως την 24.03.2020

« Η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων γίνεται για καθαρά προληπτικούς λόγους, καθώς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, είναι καθήκον της Διοίκησης να δράσει με υπευθυνότητα, ώστε με σωστό συντονισμό να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου μας είναι κοντά στους πολίτες, για να αντιμετωπίσουν από κοινού τις όποιες δυσκολίες, με ψυχραιμία και σύνεση. Το Κέντρο Υγείας Αμοργού βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, προκειμένου να υπάρχει ανά πάσα στιγμή σωστή ενημέρωση των πολιτών και άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση υπόπτων περιστατικών εάν παραστεί ανάγκη.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ