Από το Δήμο Αμοργού ανακοινώνεται ότι όσον αφορά τις μουσικές βραδιές που επιθυμούν να πραγματοποιούν οι καταστηματάρχες καταστημάτων εστίασης, αυτές επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ. αριθμ. 4229/ΦΕΚ8/Τ. Α΄/2014 νομοθεσίας, αλλά για την πραγματοποίησή τους υπάρχουν οι παρακάτω υποχρεώσεις  εκ μέρους των  καταστηματαρχών:

  1. Πριν την πραγματοποίηση της μουσικής βραδιάς, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα εκ μέρους του καταστηματάρχη προς το Δήμο Αμοργού.
  2. Θα πρέπει να έχει ληφθεί μέριμνα να έχει υποβληθεί στο σύστημα notify business η δήλωση για μουσική του κάθε καταστήματος ο ιδιοκτήτης του οποίου επιθυμεί να παίζει μουσική είτε ζωντανή, είτε ηχογραφημένη. Εξαιρούνται τα καταστήματα τα οποία είχαν μεριμνήσει να βγάλουν από το Δήμο άδεια μουσικής διάρκειας αορίστου χρόνου σε παλαιότερα έτη. Από το Μάϊο του 2017, για όλες τις αδειοδοτήσεις, βρίσκεται σε ισχύ το καθεστώς της γνωστοποίησης και είτε για άδεια λειτουργίας καταστήματος, είτε για τη μουσική, αυτό δηλώνεται στο notify business σύμφωνα με το Νόμο 4442/07-12-2016 Φεκ 230, τεύχος Α΄ και στη συνέχεια, ενημερώνεται από το σύστημα ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του Δήμου. Προσοχή! Αν δεν γίνει αυτό το βήμα, δηλαδή για τη γνωστοποίηση της μουσικής στο notify business η οποία δηλώνεται μόνο μια φορά, ο Δήμος μας δεν νομιμοποιείται να βγάλει άδεια μουσικής βραδιάς.
  3. Πάνω στην κάθε άδεια, εκτός από τα στοιχεία της γνωστοποίησης ή της άδειας μουσικής αορίστου χρόνου, αναφέρεται μέχρι ποια ώρα ισχύει η μουσική, η οποία πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστή από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, προκειμένου να αποφύγομε καταγγελίες. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο ιδιοκτήτης επιτρέπει να δημιουργείται ηχορύπανση και να ενοχλούνται οι περίοικοι, τότε ο Δήμος μας δεν θα ξαναβγάλει άδεια μουσικής βραδιάς για τα συγκεκριμένα καταστήματα για τα οποία έγιναν παράπονα.
  4. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αστυνομική Διάταξη  3/1996 (ΦΕΚ Β`15/1996  Αριθ. 1023/2/37-ια), οι ώρες κοινής ησυχίας της θερινής περιόδου είναι από 23:00 μ.μ. έως 07:00 π.μ. και για τη χειμερινή περίοδο από 22:00 έως 7:30 π.μ. Για παράταση ωραρίου μουσικής ισχύει η παρ. 3 του αρ. 3  της Αστυνομικής Διάταξης 3/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αστυνομική Διάταξη  3/1996 (ΦΕΚ Β`15/1996  Αριθ. 1023/2/37-ια),  σύμφωνα με την οποία, βγαίνει άδεια από το Δήμο εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις οι οποίες  προαναφέρθηκαν, μετά από αίτημα του καταστηματάρχη.
  5. Τέλος, οι ιδιοκτήτες καθίστανται υπεύθυνοι για το χώρο τους, να τηρήσουν τα μέτρα προς περιορισμό της διασποράς του κορονωϊού COVID-19 τα οποία περιγράφονται στην απόφαση υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36857 (αρ. 1), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2277/14-06-2020/Τεύχος Β΄.

Πληροφορίες στο Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου στην κα Σοφία Νομικού, στο τηλέφωνο: 2285360222 και στο e-mail: sofia.nomikou@1256.syzefxis.gov.gr Ημέρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή.

Εκ του Δήμου