Σας γνωστοποιούμε ότι με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΨΣΣΑ465Θ1Ω-59Δ) εγκρίθηκε η λειτουργία Ατομικού Ερανικού τραπεζικού λογαριασμού, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη νοσηλεία, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας της ανήλικης ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατοίκου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε εξειδικευμένο κέντρο του εσωτερικού. Ο λογαριασμός είναι ο εξής:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμ. Λογαριασμού: 5705-093534-966
IBAN: GR 43 0172 7050 0057 0509 3534 966
Παρακαλούμε τους πολίτες της Αμοργού να ανταποκριθούν, εάν το επιθυμούν, στην προσπάθεια κάλυψης του απαιτούμενου κόστους για τον προαναφερόμενο σκοπό, προσφέροντας τον οβολό τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ