Ενημερώνουμε τους κατοίκους του νησιού μας ότι έχει προκηρυχθεί από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος διαγωνισμός για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» και μεταξύ των θέσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη προς κάλυψη είναι και δύο (2) θέσεις για το νησί μας, την Αμοργό.

Κατάθεση δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέχρι και την Τετάρτη 15 Μαϊου 2019 στις Επιτροπές παραλαβής δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι:

  1. Στην Ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
    www.fireservice.gr
  2. Τηλέφ. πληροφοριών: 2132157965
    Email: aps.diap.ppyep@psnet.g

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ