Ο Δήμος έχει περισυλλέξει 20 ανεπιτήρητα ζώα (κατσίκια) τα οποία είχαν εισέλθει σε ξένες ιδιοκτησίες και περιφερόταν ελεύθερα στο Τ. Δ Θολαρίων.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ανεπιτήρητων αυτών ζώων να παρουσιαστούν εντός τριών ημερών και να τα παραλάβουν.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα τα διαχειριστεί σύμφωνα με το Νόμο.

Υπεύθυνος χειριστής από πλευράς Δήμου
Δημοτικός Σύμβουλος Γρίσπος Κωνσταντίνος τηλ.6936659080

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ