Από το ίδρυμα ΣΑΜΟΥΡΚΑ ανακοινώνεται ότι και για το νέο έτος 2020, πρόκειται να δοθούν υποτροφίες και βραβεία σε αποφοίτους Λυκείων και λυκειακών τάξεων μικρών και απομακρυσμένων νησιών, οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Η Αμοργός είναι μέσα στα νησιά αυτά και ήδη τέσσερις απόφοιτοι των λυκειακών τάξεων Αμοργού οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε ΑΕΙ της Χώρας, έχουν λάβει την υποτροφία του Ιδρύματος. Οι προϋποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας έχουν ανακοινωθεί από το ίδρυμα Σαμούρκα.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ