Ενημερώνουμε τους κατοίκους του νησιού μας ότι έχει προκηρυχθεί από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου η πρόσληψη (45) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για την κάλυψη των παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου και μεταξύ των θέσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη προς κάλυψη είναι και πέντε (5) θέσεις για το νησί μας, την Αμοργό.

Αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι:

  1. Στο πρόγραμμα Διαύγεια χρησιμοποιώντας τον ΑΔΑ: ΩΨ8Η7ΛΞ -ΤΑΘ
  2. Στο τηλέφ. Πληροφοριών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Νάξου : 2285361461.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ