Αγαπητοί δημότες Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης & Θολαρίων,

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω λειψυδρίας, δεδομένων και των αυξημένων αναγκών της θερινής περιόδου, η υφιστάμενη παραγωγή νερού ανταποκρίνεται οριακά στην αυξημένη ζήτηση.
Παρακαλούμε να περιορίσετε δραστικά την κατανάλωση νερού & όσοι έχουν ήδη απόθεμα στις δεξαμενές τους να το αξιοποιήσουν αυτή τη βδομάδα, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες υδροδότησης μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 2ης μονάδας αφαλάτωσης (εκτιμάται 30/7/2021). Αν δεν έχει περιοριστεί η κατανάλωση εντός δύο 24ωρων, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε περιοδικές διακοπές υδροδότησης μέχρι τη λειτουργία της 2ης μονάδας αφαλάτωσης.

Ευχαριστούμε!

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ