Ενημερώνουμε τους δημότες ότι η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες λήγει στις 17/4/2022.

Υπενθυμίζουμε στους δημότες ότι τα αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί δασικά, αν δεν γίνει υποβολή αντίρρησης από τους ιδιοκτήτες τους, μετά το πέρας της διαδικασίας η κυριότητα θα περάσει στην κτηματική υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου.

Σημειώνουνε ότι η αντίρρηση υποβάλλεται στην δασική υπηρεσία της Σύρου και χρειάζεται τίτλος ιδιοκτησίας προ της 1/7/2001 και η μεταγραφή του στο υποθηκοφυλακείο.