Η προθεσμία των αιτήσεων είναι μέχρι τις 6 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1_2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ.