Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών (Ελληνικής Φιλολογίας), για τη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου και της Αρχειακής Συλλογής του Δήμου. Οι αιτήσεις ξεκινάνε αύριο 24/03/2023 με καταληκτική ημερομηνία την 3η Απριλίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

ΣΟΧ 1-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 1-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ Η-Υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΟΧ1-2023