Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ανακοίνωση  πρόσληψης  40 ατόμων εργατοτεχνικού προσωπικού για 60 ημέρες στο πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στις περιοχές της Περιφερειακής  Ενότητας Νάξου   (Δακοκτονίας 2023).

Για το νησί της Αμοργού προβλέπονται  5 θέσεις.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά την ανακοίνωση .

 ανακοίνωση πρόσληψης για DAKOKTONIA 23