Ο Δήμος Αμοργού και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού – COVID-19.

Για το Δήμο Αμοργού δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού δείτε την ανακοίνωση εδώ.