ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗ ΑΜΟΡΓΟΥ

Όπως είναι γνωστό, με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 86046/5664/05-08-2020 Προκήρυξη, έχει προκηρυχθεί η διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων στις Κοινότητες Αρκεσίνης και Βρούτση του Δήμου Αμοργού της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020.

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι πρέπει να καταθέσουν γραπτή δήλωση υποψηφιότητας τους στο Πρωτοδικείο Νάξου το αργότερο έως την Κυριακή 16 Αυγούστου 2020.

Στην ανωτέρω δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψηφίου στο δημοτολόγιο του Δήμου, όπου θέτει υποψηφιότητα.
β) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται:
i) ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και
ii) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του ν.3852/2010.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ ή παράβολο ή ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ δημοσίου το ποσό των δέκα (10) ευρώ.