Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν εργασιών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Καταπόλων, έχει βελτιωθεί η πίεση παροχής νερού.

Παρακαλούμε ελέγξτε τυχόν παλαιές εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις ακινήτων ιδιοκτησίας σας προκειμένου να αποφύγετε ενδεχόμενες βλάβες στα ιδιωτικά δίκτυα ευθύνης σας.