Σας ενημερώνομε ότι υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Υφυπουργό του ιδίου Υπουργείου, απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο φάκελος για την κατοχύρωση του Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) « Φάβα Αμοργού» και απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.

Η γεωγραφική περιοχή καλλιέργειας της είναι η Αμοργός. Η μέθοδος καλλιέργειας της Φάβας της Αμοργού (το Φάβα, αποκαλείται τοπικά), οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, ο σπόρος που χρησιμοποιείται, που είναι ο αρχαίος σπόρος (το κατσούνι) καθώς και το έδαφος στο οποίο καλλιεργείται, προσδίδουν στον καρπό ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Το προϊόν έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη τόσο στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες του νησιού, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και η αναγνώριση του θα επιφέρει προστιθέμενη αξία στους παραγωγούς.

Ο Δήμος θα αναλάβει ενέργειες για την τυποποίηση του προϊόντος, μετά την τελική έγκριση του φακέλου.
Η όλη διαδικασία της κατοχύρωσης του προϊόντος ανελήφθη από τον πρώην Δήμαρχο της Αμοργού κ. Νικήτα Ρούσσο τον οποίο και ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των πολιτών της Αμοργού.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ