Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 21 του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4235/2014, «ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς έχει την υποχρέωση να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.
Η παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω Νόμων, επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.
Ο Δήμος καλεί όλους τους δημότες – ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να προσκομίσουν Αντίγραφο του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στα γραφεία του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα στην κα Ειρήνη Μενδρινού κατόπιν ραντεβού, ή και για την εξ αποστάσεως δήλωση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, τηλ.2285360216 (email: eirini.mendrinou@1256.syzefxis.gov.gr). Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από τους κτηνιάτρους εις διπλούν ώστε το ένα έγγραφο να προσκομιστεί στον οικείο Δήμο. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε το έγγραφο αυτό καλείστε να επικοινωνήσετε με κτηνίατρο για την έκδοσή του.