Η προγραμματισμένη για σήμερα 18η Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.
Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τον ορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας της διεξαγωγής της συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΙΣΠΟΣ