Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμό πρωτ. 33038 από 22/3/2018 (ΑΔΑ:ΩΙΩ9465ΧΙ8-28Ψ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση, εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο «Ολοκληρωμένη δράση Ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού» που περιλαμβάνει την αποκατάσταση του μνημείου «ΘΟΛΟΣ», την αποκατάσταση του δρόμου (πλακόστρωση) από το Δημοτικό Σχολείο Χώρας μέχρι την καφετέρια «Φωτοδότης», την αποκατάσταση της στέγης όπου απαιτείται και ανάδειξη των πηγαδιών καθώς και τον φωτισμό των μύλων, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού 2017-2020, προϋπολογισμού ύψους 750.000 ευρώ.

Σύντομα ο Δήμος σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που έχει εγκρίνει τις σχετικές μελέτες θα προβεί στη δημοπράτηση του έργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ