Ανάλυση δειγμάτων θαλασσινού νερού από την Αιγιάλη Αμοργού.