Ύστερα από τις ανησυχίες  σχετικά με μία λευκή ουσία η οποία βρισκόταν στην εύρυτερη παραθαλάσσια περιοχή της Αιγιάλης στις αρχές Αυγούστου, το λιμεναρχείο Αμοργού είχε προχωρήσει στην αποστολή δειγμάτων με σκοπό την διερεύνηση του θέματος.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Ανάλυση δειγμάτων θαλασσινού νερού από την Αιγιάλη Αμοργού.