Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 17/2/2020 υπογράφηκε μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού και της αναδόχου Κ/Ξ UTC TEAM ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.-ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ».

Το ύψος της σύμβασης είναι 1.257.448,78 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα».

Η συνολική προθεσμία ολοκληρωμένης περάτωσης του έργου, μέσα στην οποία πρέπει να έχουν γίνει και όλες οι απαιτούμενες δοκιμές, ορίζεται σε έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της «Σύμβασης» ήτοι έως την 17/01/2021.

Οι εργασίες θα αρχίσουν σύντομα μετά την υποβολή του χρονοδιαγράμματος από τον ανάδοχο και την έγκρισή του από την Τεχνική Υπηρεσία, με την κατασκευή των τεχνητών ογκολίθων (μπλόκια), ενώ μετά την καλοκαιρινή περίοδο θα εκτελεστούν τα λιμενικά έργα στον χώρο του καταφυγίου.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τους ψαράδες μας, για την αλιεία γενικότερα και για την προστασία των αλιευτικών σκαφών.