Όσοι ενδιαφέρονται για ελλιμενισμό σκαφών στα λιμάνια Καταπόλων και Αιγιάλης να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι 24/5/2019 στους υπεύθυνους είσπραξης λιμενικών τελών.

Λιμάνι Καταπόλων : κ.Νομικού Σοφία. 6937395235

Λιμάνι Αιγιάλης: κ.Βασσάλος Ευάγγελος 6971651034

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ