Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι υπογράφθηκε σήμερα το συμβόλαιο μεταξύ του Δήμου και της κ. Βίκης Τσίπη για την αγορά αγροτεμαχίου στον Ποταμό της Αιγιάλης, ώστε να συνδεθεί η συνοικία του Πάνω Ποταμού με τη συνοικία του Κάτω Ποταμού, για διευκόλυνση της καθημερινότητας των κατοίκων. Σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες διαμόρφωσης της εν λόγω οδού.

Έτσι, με το αίσιο αυτό τέλος, που οφείλεται στην αρμονική συνεργασία όλων των Δημοτικών παρατάξεων, διευθετείται ένα αίτημα των πολιτών της Αιγιάλης.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ