Παρακαλούμε τους επαγγελματίες οι οποίοι ενοικιάζουν από το Δήμο κοινόχρηστο χώρο για τις ανάγκες των καταστημάτων τους, να προσκομίσουν στο Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα (όχι σκαρίφημα) του χώρου που χρησιμοποιούν, προκειμένου να ελεγχθούν οι κοινόχρηστοι χώροι από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου μας.

Η προσκόμιση της αίτησης και του επισυναπτόμενου τοπογραφικού διαγράμματος μπορεί να γίνεται καθημερινά στο Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου στην κα Σοφία Νομικού και σε χρονοδιάγραμμα έως τις δεκαπέντε Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Διευκρίνιση: Η ανακοίνωση δεν αφορά τους χρησιμοποιούμενους χώρους των καταστημάτων οι οποίοι εμπίπτουν εντός ορίων του Λιμενικού Ταμείου.

Διευκρινίσεις για τυχόν απορίες, στο τηλέφωνο 2285360222 στην κα Σοφία Νομικού, κατά τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή.

Εκ του Δήμου