Παρακαλούμε τους επαγγελματίες οι οποίοι ενοικιάζουν από το Δήμο κοινόχρηστο χώρο για τις ανάγκες των καταστημάτων τους, να προσκομίσουν στο Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα (όχι σκαρίφημα) του χώρου που χρησιμοποιούν, προκειμένου να ελεγχθούν οι κοινόχρηστοι χώροι από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου μας.

Η προσκόμιση της αίτησης και του επισυναπτόμενου τοπογραφικού διαγράμματος να γίνεται καθημερινά στο Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου στην κα Σοφία Νομικού και σε χρονοδιάγραμμα έως τις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη (τελευταία προθεσμία).

Διευκρίνιση: Η ανακοίνωση δεν αφορά τους χρησιμοποιούμενους χώρους των καταστημάτων οι οποίοι εμπίπτουν εντός ορίων του Λιμενικού Ταμείου.

Εκ του Δήμου