Μεγάλη πανελλαδική έρευνα  για τη Νησιωτικότητα & τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Νησιών Οκτώβριος 2020

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται η διενέργεια μιας μεγάλης έρευνας που έχει ως στόχο τη διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με τη Νησιωτικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των νησιών με τη συμβολή της εταιρίας ερευνών Prorata S.A. Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και επιχειρείται μια εκτεταμένη καταγραφή που αφορά σε όλες τις περιφέρειες με νησιωτικές περιοχές.

Τι πιστεύουν οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών για ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, ταυτότητα τόπου, συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων τοπικής αυτοδιοίκησης ;

Οι έννοιες της νησιωτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν θέση μόνο σε ακαδημαϊκά εγχειρίδια ή αποτυπώνουν αναγκαίους άξονες χάραξης αποτελεσματικών και σύγχρονων πολιτικών;

Καλούμε όλους τους κατοίκους νησιών να συμπληρώσουν την έρευνα μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παραγωγή έγκριτων επιστημονικών αποτελεσμάτων που θα αναδείξουν τι πιστεύουν οι νησιώτες σήμερα για μια σειρά από επίκαιρα θέματα. Η διάρκεια συμπλήρωσης του ανώνυμου ερωτηματολογίου είναι περίπου 15 λεπτά και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παραγωγή αθροιστικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.

Παρακάτω θα βρείτε το

Online ερωτηματολόγιο : Έρευνα σχετικά με τη Νησιωτικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Νησιών