Ένα ακόμα σημαντικό έργο Αγροτικής οδοποιίας εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4130/29-9-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτριου Παπαγιαννίδη εντάχθηκε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 στη Δράση 4.3.4 ΄΄Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις΄΄ το έργο ΄΄Βελτίωση – ασφαλτόστρωση κύριας αγροτικής οδού Αγίου Παύλου Αιγιάλης Αμοργού΄΄ με προϋπολογισμό 675.000 ευρώ.

Η ανάθεση της μελέτης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 60/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης έγινε με την υπ’ αριθμ. 158/2008 απόφαση του Δ.Σ. Επίσης  η παραλαβή της μελέτης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 156/2010 απόφαση του Δ.Σ. ενώ η παραλαβή της περιβαλλοντικής μελέτης με την 153/2013 απόφαση του Δ.Σ. Η υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έγινε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18858/409/15-6-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 991/16-3-2022 αίτηση του Δήμου Αμοργού υποβλήθηκετο έργο στο ανωτέρω πρόγραμμα προς χρηματοδότηση σε εφαρμογή της 35/14-03-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Το έργο περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση και τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υπάρχοντος χωμάτινου δρόμου μήκους 1559 μ. που ξεκινάει από το ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην παραλία, έως το τέρμα αυτού. Το έργο σύμφωνα  και με τη σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα εξυπηρετεί τις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής ενώ θα διευκολύνει την πρόσβαση στις κατοικίες και τις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί.

Σύντομα θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου.  

Ο Δήμαρχος Αμοργού Ελευθέριος Καραΐσκος δήλωσε: «Θέλουμε και μπορούμε να διεκδικούμε ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο και χρηματοδοτικό εργαλείο. Ευχαριστώ τον κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη,  Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών για τη συνεργασία και τη στήριξη»